Altered Power har fått kommersialiseringstilskudd 2

19/6/2020

Tjenesten "Kommersialiseringstilskudd 2" fra Innovasjon Norge er tiltenkt selskap som "har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen, som har en bærekraftig forretningsmodell på plass for selskapet og ønsker å ekspandere videre". Prosjektene som støttes må også ha et "betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller bidra til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene".

Dette beskriver Altered Powers situasjon perfekt, og det var en enkel beslutning å bestemme seg for å søke om midlene.

Med en obligatorisk medvirkende ekstern investor på plass, fikk vi innvilget full pott på 750 000 NOK. Midlene skal vi bruke til å forberede og gjennomføre produksjonen av HYRE-produktene. Du kan lese mer om ordningen på Innovasjon Norges sider.

Mer informasjon om produksjons- og finansieringsstatus kommer utover sommeren. Det er fullt kjør på kontoret nå!

Fortsatt god sommer!

The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.