Add coupon code "FF" in checkout for FREE SHIPPING on purchases over € 199

Start-up grant for commercialization 2

19/6/2020

[only in norwegian]

Tjenesten "Kommersialiseringstilskudd 2" fra Innovasjon Norge er tiltenkt selskap som "har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen, som har en bærekraftig forretningsmodell på plass for selskapet og ønsker å ekspandere videre". Prosjektene som støttes må også ha et "betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller bidra til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene".

Dette beskriver Altered Powers situasjon perfekt, og det var en enkel beslutning å bestemme seg for å søke om midlene.

Med en obligatorisk medvirkende ekstern investor på plass, fikk vi innvilget full pott på 750 000 NOK. Midlene skal vi bruke til å forberede og gjennomføre produksjonen av HYRE-produktene. Du kan lese mer om ordningen på Innovasjon Norges sider.

Mer informasjon om produksjons- og finansieringsstatus kommer utover sommeren. Det er fullt kjør på kontoret nå!

Fortsatt god sommer!