Forhåndssalg og produksjon

Forhåndssalget har nå vært åpent i litt over en uke - og for en start vi har fått!

24/2/2020

HYRE-produktene selger jevnt og trutt. Vi har i skrivende stund forhåndssolgt for over 170 000 kroner. Dette er en kjempegod start, og nok til at vi har satt i gang produksjonsforberedelsene.

[English below]

Vi er i dialog med leverandører av både plastskall og kretskort, samt firma som skal teste og sertifisere produktene våre. Vi ønsker å produsere mest mulig lokalt i Norge og Europa. Vi jobber også intensivt med testing av elektronikken og optimering av strømoverføringen; vi har målt overføringseffekt på opp mot 90% ved hjelp av vår resonant-induktive teknologi, noe som er omtrent samme effekt man kan oppnå ved bruk av vanlig kabelkobling. Det kan enda bli bedre, eller som vår elektronikkekspert Nick sier "It's all a game of resonance". Solcellepanelene skal produseres i Kina og Corona-viruset gir oss noen utfordringer der, men foreløpig ser det ikke ut til å forsinke den første leveransen. Uansett er det spennende uker og måneder som ligger foran oss!

Vi legger nå til et nytt delmål for forhåndssalget, denne gangen på 300 000 kroner. Når vi når dette målet, får alle som har kjøpt et eller flere produkt en gratis HYRE-festestropp fra Voile straps til en verdi av 70kr!

Forhåndssalget er åpent helt til 31. mars, så om du ennå ikke har sikret deg en trådløs powerbank, den flotte ladeplaten eller "full pakke" med lykt og solcellepanel i tillegg, er det ennå ikke for sent.  Tips gjerne slekt og venner om produktene, vi vil jo gjerne at flest mulig skal få mulighet til å kjøpe.

Da vi åpnet forhåndssalget fikk vi tips fra observante følgere om at mikro-USB på ladeplate ikke var et valg for fremtiden, men at vi heller burde gå for USB-C. Vi endret da raskt til USB-C også på ladeplaten, slik vi allerede hadde valgt for teltlykten. Siden produktene ikke er produsert ennå, er det altså fortsatt mulig å gjøre noen endringer, så om du har forslag til endringer som vil gjøre HYRE enda bedre, lytter vi mer enn gjerne til råd! 


Dere når oss via Instagram, Facebook eller på epost til anders@alteredpower.no eller are@alteredpower.no.

________________________________________________________________


ENGLISH:

The presale has been open for a little over a week - and what a flying start!

The HYRE products are selling at a steady pace. Currently we have sold for more than NOK 170 000. This is a great start, and sufficient for us to go ahead with production preparations. 

We are in a dialogue with manufacturers of both plastic shells and circuit boards, as well as companies who will test and certify our products. We wish to manufacture as much as possible locally in Norway and Europe. We are also working intensely with testing of the electronics and optimizing the power transfer; we have measured power transfer efficiency of up to 90% by use of our resonant-inductive technology, which compares to the efficiency achieved with regular cable couplings. It may still be improved, or in the words of our power electronics expert Nick, “It’s all a game of resonance”.

Our solar panels will be manufactured in China and the Corona virus is causing us some challenges, but so far it does not seem to cause a delay of our first delivery. Anyway, we have exciting weeks and months ahead!

We are now adding a new milestone to our presale, this time at NOK 300 000. When we reach this goal, everyone who has purchased one or more of our products will receive a free HYRE Voile strap, worth NOK 70!

The presale is open until March 31, so if you still have not secured a wireless powerbank, our good looking charging plate, or the “full package” including the lamp and solar panel, it is still not too late. Feel free to tip anyone about our products. We wish of course that as many as possible get the opportunity to pre purchase HYRE products. 

As we opened the presale, observant followers tipped us that micro USB for the charging plate was not a great choice for future use, and that we should rather go for USB-C. We quickly changed the charging plate connection to USB-C, as we had already done for the lamp. Since our products have not yet been manufactured, there is still room for change. If you have suggestions for improvements which may make HYRE even better, we are eagerly listening!


You can reach us through Instagram, Facebook or by email to anders@alteredpower.no or are@alteredpower.no.
The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.