Covid-19 - Hva skjer hos Altered Power?

Hva skjer hos oss nå?

19/3/2020

Hos Altered Power er vi selvsagt også påvirket av COVID-19..

[English below]

Vi jobber hjemmefra og gjør det vi kan for å levere HYRE-produktene i tide. Vi arbeider fortsatt med produksjonsforberedelser og vi kan utføre de fleste oppgavene fra våre hjemmekontor. Vi håper som alle andre at situasjonen vil normaliserer seg etter en par måneder, for da går vi etter planen over i produksjonsfasen. Våre samarbeidspartnere i Kina har allerede startet opp igjen produksjonen og vi håper og regner med at også fabrikkene i Europa klarer å holde hjulene i gang. Vi vil uansett holde dere oppdatert om status i nyhetsbrev.  

Når det er sagt, er vi ekstremt takknemlige til alle som har vist oss tillit ved å forhåndskjøpe HYRE-produkter gjennom kampanjen vår på startskudd.no. Kampanjen er heldigvis upåvirket av både karantene og isolasjon og holdes som planlagt åpen til 31. mars. Det er ennå ikke for sent å forhåndskjøpe rabatterte HYRE-produkter, men det er bare 16 komplette pakker igjen med 50% rabatt!

Til alle dere som er påvirket av krisesituasjonen vi befinner oss i: Stå på, hold avstand men stå sammen. Vi gleder oss fortsatt til å levere produktene våre og ta de i bruk der de hører hjemme, ute i naturen!


Alle oss i Altered Power,

Anders, Are, Nick, Renate, Bendik og Hallgeir

---------------------------------------------------------------------------------------------


ENGLISH:

At Altered Power we are of course also affected by COVID-19. We work from home and do what we can to deliver the HYRE products on time. We are still working with manufacturing preparations and can do most of the tasks from our home offices. We hope, as everyone else does, that the situation will normalize in a couple of months, which is when we plan to enter production stage. Our partners in China have already restarted their production lines and we hope and assume that the European factories will keep their wheels spinning. In any case, we will keep you informed of the status in our newsletters. 

That being said, we are extremely grateful for your support by pre purchasing our products through our crowdfunding campaign at startskudd.no. The campaign is fortunately unaffected by both quarantine and isolation, and runs as planned until March 31. It is still not too late (for Norwegian customers) to pre purchase discounted HYRE products, but only 16 full packages at 50% discount remain!

To everyone affected by the crisis situation we are all in: Stay together by keeping distance! We are so much looking forward to delivering our products and actually using them where they belong: In the nature.


All of us in Altered Power,

Anders, Are, Nick, Renate, Bendik and Hallgeir


The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.