Fra Thelon's kilder mot Store Slavesjø

21/4/2020

Møt HYRE-ambassadørene Marius Hatle og Kai Voldengen!

[English below]

Marius og Kai er over gjennomsnittlig ivrige friluftsmennesker. Både som familiefedre og på tomannshånd på ekspedisjoner godt utenfor allfarvei. Vi kan trygt si at de trives «off-grid», og er dermed perfekte ambassadører og testpersoner for produktene våre. 


Begge har lang erfaring med friluftsliv. Marius har blant annet krysset Grønland og var i 2018 på tur nordvest i Canada, på jakt etter Helge Ingstads dalgrop, der Ingstad overvintret vinteren 1929. Sammen har de vært på flere lange turer i Femundsmarka. Ingstads tur kan du lese mer om i boken «Pelsjegerliv», mens Marius’ tur kan du se mer om her.

I 2021 skal de på tur til Canadas villmark, på jakt etter flere spor etter Helge Ingstads pelsjegerliv. Planleggingen av denne turen er allerede godt i gang og blant utstyret de skal ha med seg, er ulike HYRE-produkt. Vi er selvfølgelig stolte over at de velger å ta med våre produkt, men samtidig også trygge på at HYRE skal dekke energibehovet de har på turen, uavhengig av vær.


Begge er utdannet politi og har lang erfaring fra politiyrket, både innenfor ledelse og undervisning. I tillegg har begge allsidige idrettsinteresser. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Marius og Kai og høre om forberedelser til Canada-tur og når den tid kommer, gjennomføringen av denne. Du kan også følge dem direkte på Marius' instagramkonto @mariushatle.

Fortsettelse følger.

Marius


Kai

----------------------------------------------------------------------------------------------

From Thelon's sources towards Great Slave Lake

Meet HYRE Ambassadors Marius Hatle and Kai Voldengen!


Marius and Kai are above average avid outdoorsmen. Both as familymen and going on expeditions well off the beaten track together. We can confidently say that they thrive off-grid, making them perfect ambassadors and testers of our products.


Both have long experience in outdoor life. Marius has among other things crossed Greenland and in 2018 he traveled to northwest Canada, in search of Helge Ingstad's winter quarters, where Ingstad stayed through the winter of 1929. Together, Marius and Kai have also been on several long trips in Femundsmarka. You can read more about Ingstad's experiences in the book "Pelsjegerliv", while Marius's trip can be found here.

In 2021, they will again travel to Canada's wilderness, in search of more traces of Helge Ingstad's life as “pelsjeger”, hunting for furs. The planning of this tour is already well underway and among the equipment they will bring are various HYRE products. We are of course proud that they choose to bring our products, but at the same time also confident that HYRE will meet the energy needs they have on the trip, regardless of the weather.


Both are educated policemen and have extensive experience from the police profession, both in management and teaching. In addition, both have diverse sports interests. We look forward to getting to know Marius and Kai better and to hear about preparations for the Canada trip and when that time comes, its implementation. You can also follow them directly on Marius' instagram account @mariushatle.


To be continued.

The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.