Add coupon code "FF" in checkout for FREE SHIPPING on purchases over € 199

HYRE for the future

29/6/2021

Det ligger mange tanker og visjoner bak vårt slagord “Half Nature. Half Science”. HYRE bygger på trådløs teknologi som lar natur og vitenskap utfylle hverandre på en fremtidsrettet måte. De fire HYRE-produktene som rulles ut nå er bare første steg i utviklingen av et økosystem som revolusjonerer batteribruk slik man kjenner det i dag.

[only in norwegian]

Forbrukerelektronikk og batteriindustrien er, i likhet med de fleste andre industrier, fremdeles preget av bruk-og-kast. Regjeringen la nettopp frem Norges første nasjonale strategi for sirkulærøkonomi. Sirkulærøkonomi er et middel for å oppnå bærekraft, og skal maksimere verdien av alle typer ressurser. Man må bytte ut lineære verdikjeder med verdisirkler der brukte materialer går tilbake til sitt kretsløp istedenfor å havne i avfallet. Ikke minst må man fokusere på kvalitet og at produkter skal ha lengst mulig levetid; gjenbruk og deling er to helt sentrale konsept.


Vår visjon om et økosystem har det grunnleggende prinsippet at alle mindre elektroniske enheter kan dele på ett robust solcelledrevet batteri istedenfor å slite på hvert sitt batteri. For visste du at innebygde batterier automatisk forkorter levetiden til et produkt? Lithium ion batteri har begrenset levetetid og blir det første som blir “slitt ut” i et produkt. Vår HYRE trådløs lykt er første batteriløse produkt. At den er batteriløs gjør i tillegg at den veier kun 51 gram!


Fremtiden er sirkulær, og det er nettopp derfor vi setter kvalitet i høysetet i utvikling og produksjon av HYRE. HYRE er allerede alt du trenger for å være forsynt med strøm til telefonen din, lys, kamera, GPS og andre elektroniske dingser du vil ha med deg på tur. 


Det er ikke bare selve HYRE-teknologien som er bærekraftig; også alle valgene vi tar knyttet til produktene blir gjort med grønne verdier og miljøavtrykk i fokus. Vi er opptatt av at størst mulig del av produksjonen skal skje lokalt. Kretskortene blir for eksempel produsert hos vår norske samarbeidspartner, Norbit på Røros og mye av monteringen skjer i våre egne produksjonsfasiliteter hos Marineholmen Makerspace i Bergen. Produktemballasjen er også utviklet for å kunne gjenvinnes på enklest mulig måte, siden hele emballasjen sorteres som papp. Slike viktige valg kommer bare til å bli enda viktigere fremover, og vi vil fortsette å finne de beste løsningene i krysningen mellom kvalitet og miljøhensyn.


Vi tror at våre kunder setter like stor pris på lufta vi puster og naturen vi beveger oss i som vi gjør. Å velge HYRE er å velge fremtiden.