Klar, ferdig, produksjon!

3/11/2020

Etter en lang utviklingsperiode kan vi nå med stor glede meddele at vi har startet produksjonen av kretskort og verktøy for støping av plast, og i dag fikk vi levert 42 000 magneter til oss i Bergen! Vår elektronikkproduksjonspartner og plastprodusent er norsk og skandinavisk, og vi er fornøyde med at vi klarer å opprettholde en stor andel av produksjonen lokalt. Vi kommer til å fortelle mer om produsentene våre i løpet av de neste ukene.

[English below]

Det er mange utfordringer som oppstår underveis i prosessen mot leveringsklare produkter, også med tanke på hva som beveger seg parallelt innen teknologiutvikling ute i markedet. Ganske nylig ble det et par våkenetter på vår kjære grunnlegger, Anders Kvåle, da han fikk nyss om hva Apple pønsker på. De av oss som har fulgt med i teknologiverden siste tiden, vet at Apple har lansert en ladeløsning med tilsvarende prinsipp som vår HYRE trådløse ladeplate. De gikk først ut med produktnyheten AirPower, en ladeplate man kunne legge telefonen på uten hensyn til posisjonering, men denne viste seg å ikke møte standarden som Apple ønsker å leve opp til. Det ble med ett veldig spennende å følge med på hvordan de kom til å løse dette. Det viser seg nå at de har valgt magneter som posisjoneringsmetode for å øke effekt og redusere overoppheting, altså samme metode som vi benytter i HYRE-serien. Dette betyr at iPhone 12 har en magnetisk ladesone på baksiden av telefonen.


Dette er naturligvis en kjærkommen bekreftelse på at våre valg i produktutviklingen har vært riktige, men samtidig kunne vi ikke være sikre på om HYRE-serien ville gi en god brukeropplevelse sammen med de nyeste iPhone-modellene. Dette har skapt nye veivalg som potensielt kunne forsinke produksjon ytterligere. Med våre verdier til grunn, har vi valgt å tilpasse HYRE til å være kompatibel med Apples løsning, noe som dermed har forlenget tidslinjen med noen uker til.


Vi står på for fullt for å kunne levere produktene så raskt som mulig, og vi vet at dette kommer til å bli en produktserie vi kan være stolt av. Til alle dere som har forhåndskjøpt - igjen takk for tålmodigheten!


Hilsen oss i HYRE-teamet

_______________________________________________________________

We are happy to announce that the long development period of HYRE finally has led us to the start of production. More specifically, the production of the circuit boards and the tools for plastic production. Today we received 42 000 magnets to our office in Bergen, ready to be connected. Many of our chosen suppliers and partners are located in Norway, Scandinavia and Europe. This is something we are proud of, and we will share more about them during the next weeks.


There are many challenges that arise during the process of developing ready-to-deliver products, also in regards to what is going on within technology development in the market. Quite recently, our founder had a couple of sleepless nights after discovering what Apple is up to. Those of us who have been following the technology world lately, know that Apple has launched a charging solution following the same principle as our HYRE wireless charging pad. First, they released the new product AirPower, a charging pad you could place your smart phone on regardless of positioning. This turned out not to meet Apple’s desired standards, and suddenly it became very exciting to follow how they came to solve this. Now it turns out they have chosen magnets as a positioning method to increase power and reduce overheating, which is the same method we use in our HYRE product line. This means that the iPhone 12 has a magnetic charging zone on the back. 


This is of course a pleasant confirmation that our decisions in the process of development have been smart. Nevertheless, it also made us question how well HYRE would function used with Apple’s latest models. New issues arose, and we were faced with decisions that could delay production even further. Based on our values of user satisfaction, we made the necessary adjustments for HYRE to be compatible with Apple, and thus extended the timeline by a few more weeks.  


Hard work is put down in order to deliver HYRE as soon as possible. We know this will result in a product line that we can be proud of. To all of you waiting for your product - thanks again for your kind patience!


Team HYRE


The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.