Vellykket emisjon

23/6/2020

[English below]

Altered Power har gjennomført en vellykket emisjon, der investorer fra Connect BAN Bergen og andre medinvestorer har investert totalt 1,65 MNOK i selskapet.

Dette gjør at vi kan fortsette å vokse videre. Vi er stolte av å ha klart å hente investormidler i et vanskelig marked og takker for tilliten dette viser. Dette gjør også at alle ansatte nå er tilbake i full jobb, etter at vi var nødt til å permittere de ansatte delvis under koronakrisen. 


Vi jobber nå for fullt med å optimalisere produktmodellene for produksjon og gleder oss stort til vi endelig kan sende produktene ut til kundene. Snart åpner vi også vår egen nettbutikk for salg både i Norge og på det internasjonale markedet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Altered Power has now received a total of 1,65 MNOK in funding from external investors. This allows our growth to continue. We are proud to have managed to raise investor funds in a difficult market and are grateful for the support this proves. This also means that all employees are back in full employment after a partial layoff during the corona crisis. 


We are now working fully to optimize the product models for production and are looking forward to finally being able to ship the products to the customers. Very soon you will be able to pre-order your HYRE products from our new international online store.The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.