Oppstartslån fra Innovasjon Norge

Altered Power har fått oppstartslån fra Innovasjon Norge!

20/8/2020

Altered Power har fått 2,4 millioner NOK i oppstartslån fra Innovasjon Norge. Med dette på plass, er finansieringsfasen ferdig for denne gang og vi er nå fullfinansierte for produksjon av produktserien HYRE. I alt har vi nå samlet inn 4,8 MNOK gjennom emisjon, kommersialieringsstøtte og oppstartslån og er nå klar for å ta steget videre fra oppstarts- til produksjonsselskap.